Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

späť na zoznam

Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby

 • Autor:

  Elschek, Oskár; Elscheková, Alica

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  80-88884-69-1

 • Rok vydania:

  2005

 • Počet strán:

  224

 • Cena s DPH:

  €11,62

 • Cena bez DPH:

  €10.56

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Práca vznikla v druhej polovici 50. rokov 20. storočia a predstavuje v poradí druhú významnú syntézu slovenskej etnomuzikológie. Nadväzuje na monografiu Jozefa Kresánka Slovenská ľudová pieseň zo stanoviska hudobného a rozvíja jej podnety do podoby rozšírenej koncepcie, ktorá zohľadnila najnovšie výsledky terénneho výskumu spolu s aktuálnymi trendmi etnomuzikologického výskumu. Náčrt vývinu slovenskej hudobnej folkloristiky od jej začiatkov až do polovice 20. storočia, ktorý sa nachádza v úvode, je zároveň prvým pokusom o dejiny tohto odboru u nás.

x