Pre lepšiu dostupnosť našich publikácií Vám ponúkame poštovné v rámci Slovenska pri objednávkach nad 33€ zdarma.
Hudba – tanec – pieseň

Hudba – tanec – pieseň

späť na zoznam

Hudba – tanec – pieseň

 • Autor:

  Zelenay, Pavol; Šoltýs, Ladislav

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-88884-96-5

 • Rok vydania:

  2008

 • Počet strán:

  372

 • Cena s DPH:

  €16,60

 • Cena bez DPH:

  €15.09

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Publikácia z pera Pavla Zelenaya – interpreta, skladateľa, redaktora, publicistu, spoluzakladateľa a dlhodobého pracovníka redakcie populárnej hudby v Slovenskom rozhlase, a Ladislava Šoltýsa, dlhoročného organizátora hudobného života na Slovensku, nadväzuje na doteraz vydané tituly z edície kníh o tzv. ostatných hudobných žánroch. Ide o prvú knihu systematicky zameranú na dejiny slovenskej populárnej hudby, teda nielen na jednotlivé osobnosti. Svojou koncepciou a šírkou záberu supluje kolektívne umenovedné práce podobného druhu, množstvom podnetov a faktov bude na dlhé roky iste nielen prameňom, ale aj inšpiráciou pre ďalšie štúdium a prehlbovanie poznávania dejín slovenskej populárnej hudby, tohto najmasovejšieho kultúrneho fenoménu našej doby. Kniha je určená nie len pre hlavnú cieľovú skupinu – fanúškov žánru populárnej hudby, ale aj pre záujemcov o históriu hudobného diania u nás a jeho širší dobový spoločenský kontext. V podaní autorov sa javí ako mnohotvárny žáner s viacerými presahmi do rôznych hudobných oblastí, a ako taký patrí aj do okruhu záujmu muzikológov a teoretikov kultúry. Unikátnym doplnkom knihy je CD Diskografia – zoznam piesní slovenskej populárnej hudby nahratých na gramofónové platne v rokoch 1934 – 1970, zostavená Pavlom Zelenayom.

x