Šesť duet pre dvoje huslí

Šesť duet pre dvoje huslí

späť na zoznam

Šesť duet pre dvoje huslí

 • Autor:

  Zimmermann, Anton

 • Médium:

  NOTY

 • ISMN:

  979-0-68503-001-0

 • Rok vydania:

  2008

 • Počet strán:

  87

 • Cena s DPH:

  €9,30

 • Cena bez DPH:

  €8.45

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

V rámci edície Monumenta musicae Slovacae, jej „zimmermannovskej“ notovej pramennej série, sme dosiaľ (v nadväznosti na paralelne vydávanú zvukovú podobu diel) uverejnili výber z Zimmermannovej symfonickej a omšovej produkcie. Týmto titulom ponúkame ukážku skladateľovej komornej tvorby. Z pohľadu štýlovej príslušnosti sú Duetá op. 1 Antona Zimmermanna produktom prechodného obdobia medzi raným a vrcholným klasicizmom. Prezrádza to melodická zložka, harmonická faktúra, tonálny a modulačný plán, ornamentika, dynamika ale aj spôsob formovej výstavby. Skladby prezentujú typicky „zimmermannovský“ hudobný jazyk. K jeho znakom patrí bohatá invenčnosť, myšlienková a výrazová hĺbka, diferencovaný rytmický prejav, inštrumentačné majstrovstvo, ale tiež elegancia, šarm a noblesa hudobnej výpovede. (ed. Darina Múdra)

x