Antológia stredovekej hudby

Antológia stredovekej hudby

späť na zoznam

Antológia stredovekej hudby

 • Autor:

  Hoppin, Richard H. (ed.)

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-08-6

 • Rok vydania:

  2010

 • Počet strán:

  192

 • Cena s DPH:

  €8,00

 • Cena bez DPH:

  €7.27

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Rozsiahla Antológia stredovekej hudby, zostavená americkým muzikológom Richardom H. Hoppinom, je neodmysliteľným doplnkom autorovej ťažiskovej práce Hudba stredoveku (Hudobné centrum 2007), pre ktorú tvorí zdroj ilustračných príkladov, s mnohými odkazmi v analýzach. Antológia poskytuje užitočný a reprezentatívny prehľad stredovekých foriem a štýlov od gregoriánskeho chorálu až po rytmicky zložitú polyfóniu neskorého 14. storočia. Editor sa v možnej miere vyhýba skladbám, nachádzajúcim sa v iných dostupných antológiách, a zároveň uvádza iba úplné skladby s úplným textom strofických piesní. Hoppin sa v transkripciách stredovekých rukopisov snaží modernou notáciou zachytiť to, čo by stredovekí interpreti z toho-ktorého rukopisu vyrozumeli. Vďaka tomuto prístupu poskytuje publikácia, okrem študijného zamerania, aj možnosti pre uplatnenie v interpretačnej praxi.

x