Béla Bartók

Béla Bartók

späť na zoznam

Béla Bartók

 • Autor:

  Tallián, Tibor

 • Médium:

  KNIHA

 • ISBN:

  978-80-89427-15-4

 • Rok vydania:

  2012

 • Počet strán:

  416

 • Cena s DPH:

  €16,00

 • Cena bez DPH:

  €14.55

 • Stav na sklade:

  na sklade

i

Monografia významného maďarského muzikológa Tibora Talliána o živote a tvorbe Bélu Bartóka je prvou rozsiahlou prácou o tejto výnimočnej európskej skladateľskej, etnomuzikologickej, pedagogickej a interpretačnej osobnosti prvej polovice 20. storočia vychádzajúcou v slovenskom jazyku. Maďarský originál vyšiel v roku 1981, slovenský preklad je v istom zmysle novou prácou: popri zachovaní pôvodného konceptu i štruktúry boli všetky parametre knihy zároveň aktualizované tak, aby odrážali najnovšie poznatky bartókovského bádania. Okrem rozsiahlych dokumentačných a pre slovenskú verziu aktualizovaných a doplnených príloh spočíva vzácnosť monografie aj vo východiskovej koncepcii Tibora Talliána, ktorý do hlavného textu ako jeho integrálnu súčasť zapracoval množstvo citátov z Bartókovho bohatého osobného písomného materiálu.

x