Lucia Chuťková

Študovala kompozíciu na Konzervatóriu v Bratislave (Peter Martinček) a na VŠMU (Jevgenij Iršai). Od roku 2000 bola členkou skupiny Hvozd, v rokoch 2007 – 2010 pôsobila v experimentálnom zoskupení Musica Falsa et Ficta a v audiovizuálnom projekte Frutti di Mare. Absolvovala skladateľské kurzy v rámci projektu Haydn, the Progressive v Eisenstadte, interpretačné a kompozičné kurzy pre skladateľov a perkusionistov v Trstěniciach a skladateľské kurzy v rámci festivalu Ostravské dni novej hudby. Jej hudba odznela na festivaloch Melos-Étos, Medzinárodný festival koncertnej melodrámy v Prahe a divadelných festivaloch TRAVERSES – à la rencontre des théâtres des Pays d’Europe v Nancy, Dotyky a spojenia a Nová dráma. Komponuje symfonické, vokálno-inštrumentálne diela a súčasťou jej tvorby je aj divadelná a filmová hudba.

x