Juraj Jartim

Juraj Jartim študoval odbor dirigovanie na bratislavskom konzervatóriu (Zdeněk Bílek, Adolf Vykydal) a kompozícia (Juraj Pospíšil). Následne v odbore dirigovanie pokračoval na VŠMU u Ladislava Slováka a Bystríka Režuchu a tiež na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni v odboroch orchestrálne a zborové dirigovanie. Zúčastnil sa okrem iného majstrovských kurzov I. Stravinského v Mürzzuschlagu a Masterplayers v Amsterdame. Ako dirigent, resp. umelecký vedúci nadviazal spoluprácu so zbormi Akademický spevácky zbor Tempus, Spevácky zbor Technik, Spevácky zbor Cantus a i. Spolupracoval s telesami Mürztaler Kammerensemble, Štátna filharmónia Košice, Savaria Orchestra Szombathely, Pro Arte Orchester Wien, Symfonický orchester Pécs, Orchester Komornej opery Bratislava, Radio-Symphonieorchester Wien, Symfonický orchester Szeged, Neues Zürcher Orchester a i. Od roku 1997 pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 2011–2014 absolvoval doktorandské štúdium teórie hudby u Evy Ferkovej. Popri dirigentskej činnosti je aktívny ako skladateľ. V nadväznosti na svoje dlhodobé účinkovanie v oblasti zborového spevu sa osobitne zameriava na vokálnu a zborovú tvorbu, za ktorú získal aj ocenenia.

x