• 1932

  maturita na gymnáziu v Trnave

 • 1932 – 1939

  učiteľ a zbormajster spevokolu v Pezinku

 • 1939 – 1949

  vojenský kapelník v Bratislave

 • 1942 – 1948

  Konzervatórium v Bratislave (organ), súčasne štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe

 • 1945

  začiatok kompozičnej práce

 • 1949 – 1954

  pracovník košického rozhlasu

 • 1955 – 1961

  tvorivý tajomník Zväzu slovenských skladateľov

 • od 1961

  riaditeľ Konzervatória v Košiciach

x