2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2020

SLABÝ, Petr: VENI 30

Hudobný fond / RTVS

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2016

LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 50

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7

2013

KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

2013

HORKAY, Tamás: BHS 2013

Kontemplujúci pohľad Soozvuku

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

2013

BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

2013

BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 9

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

2002

KOPTÁKOVÁ, Stanislava – KOREŇOVÁ, Martina: Boško Milakovič – Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 16

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  SLABÝ, Petr: VENI 30

  Hudobný fond / RTVS

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2016

  LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 50

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kontemplujúci pohľad Soozvuku

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

 • 2013

  BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012

  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 25

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 9

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2002

  KOPTÁKOVÁ, Stanislava – KOREŇOVÁ, Martina: Boško Milakovič – Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 16

x