2021

BENŽA, Matúš: Preberám štafetu po veľkých osobnostiach slovenskej hudby [rozhovor]

Múza, 2021, roč. 3, č. 5, s. 21 – 24

2021

SLABÝ, Petr: Čierna labuť : Erik Rothenstein [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 38 – 39

2018

KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 8

2018

HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38

2017

BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, roč. 14, č. 3 – 4, s. 24 – 25

2017

BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 21

2016

PAPANETZOVÁ, Lucia: Rozhovor s prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. novou dekankou HTF VŠMU

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 12, č. 1 – 2, s. 2 – 4

2015

PAPANETZOVÁ, Lucia: Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 1 – 2, s. 30 – 31

2014

FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

Quasars Ensemble a Musica Cassovia

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 22

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

2013

KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

2013

HORKAY, Tamás: BHS 2013

Kontemplujúci pohľad Soozvuku

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

2013

BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

2013

PAPANETZOVÁ, Lucia: Inšpirácie z Dánska, rozhovor s Vladimírom Sirotom

TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 2 – 9

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

2007

PAPANETZOVÁ, Lucia: Hommage a Bach 2007 – Dialóg

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 5

2005

(k): Melos-Étos má stále vyššiu návštevnosť

SME, 21. 11. 2005, s. 3

2005

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Tempo, 2005, č. 2, s. 30 – 32

2002

KOPTÁKOVÁ, Stanislava – KOREŇOVÁ, Martina: Lucia Papanetzová – Miniprofil HŽ

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 15

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Rozhovor s prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. novou dekankou HTF VŠMU

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 12, č. 1 – 2, s. 2 – 4

 • 2015

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Niekoľko myšlienok o výučbe skladby, rozhovor s Lukášom Borzíkom

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 1 – 2, s. 30 – 31

 • 2007

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Hommage a Bach 2007 – Dialóg

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 5

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

Bibliografia – Recenzie

 • 2021

  SLABÝ, Petr: Čierna labuť : Erik Rothenstein [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 6, s. 38 – 39

 • 2018

  HALMO, Jana: Lucia Papanetzová, Ľuboš Bernáth : Žalmy [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 38

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  BENŽA, Matúš: Preberám štafetu po veľkých osobnostiach slovenskej hudby [rozhovor]

  Múza, 2021, roč. 3, č. 5, s. 21 – 24

 • 2018

  KOLÁŘ, Róbert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 8

 • 2017

  BROZMANOVÁ, Oľga: Banskobystrické REFLEXIE

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 21

 • 2017

  BUCHOVÁ HOLIČKOVÁ, Zuzana: Žalmy. Božské v ľudskom, ľudské v božskom

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2017, roč. 14, č. 3 – 4, s. 24 – 25

 • 2014

  FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014

  Quasars Ensemble a Musica Cassovia

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 22

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kontemplujúci pohľad Soozvuku

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

 • 2013

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Inšpirácie z Dánska, rozhovor s Vladimírom Sirotom

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2013, roč. 10, č. 1 – 2, s. 2 – 9

 • 2005

  (k): Melos-Étos má stále vyššiu návštevnosť

  SME, 21. 11. 2005, s. 3

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2005, č. 2, s. 30 – 32

 • 2002

  KOPTÁKOVÁ, Stanislava – KOREŇOVÁ, Martina: Lucia Papanetzová – Miniprofil HŽ

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 15

x