• 1900 – 1910

  katolícke gymnázium v Banskej Bystrici

 • 1912

  Obchodná akadémia v Budapešti, obchodná prax v Hamburgu, Berlíne a v ďalších mestách Európy a v zámorí; súčasne hudobné štúdiá (klavír – prof. Scheinberger v Banskej Bystrici, hudobná teória a kompozícia – S. Dobó v Budapešti a H. Büchel v Berlíne)

 • 1921

  dedičstvo Nového Štrbského Plesa s hotelom vo Vysokých Tatrách (vyhľadávaný hoteliér)

 • 1945

  po zhabaní celého majetku pedagogické pôsobenie

 • 1946 – 1960

  riaditeľ Hudobnej školy v Spišskej Novej Vsi

 • od 1960

  pobyt a tvorba v Bratislave

"Ako výrazne melodicky založeného skladateľa inšpirovali Móryho najmä lyrické básne. Vytvoril vyše 200 piesní na slová R. Wildeho, R. M. Rilkeho, R. Thákura, R. Dehmela, R. Reinera, Ľ. Válku, Ľ. Trégera, G. Kallivoda-Scholzovej, E. Bindera, F. Láma a ďalších autorov. Skomponoval 12 javiskových a 14 orchestrálnych diel, množstvo skladieb a piesní pre tanečný orchester, 10 cirkevných skladieb, zborové, komorné, prednesové a inštruktívne kompozície. Jeho diela sa uvádzali na popredných scénach v strednej Európe, orchestrálna a piesňová tvorba, skladby pre tanečný orchester a piesne z operiet sa uvádzali v rozhlasovom vysielaní v Košiciach, Bratislave, Brne, Prahe, Berlíne, Budapešti a v iných mestách, viaceré vyšli tlačou najmä v Kežmarku, Prahe, Berlíne, Budapešti. V Berlíne vyšli na gramoplatniach piesne z operety La Valliére v interpretácii významných tenoristov J. Schmidta a L. Graveaura. Slovenský hudobný fond v Bratislave dvakrát vydal cyklus skladieb Malý harmonikár. Napriek skladateľovmu príklonu k zábavnej a populárnej hudbe a inklinácii k obdobiu romantizmu a postromantizmu, v jeho tvorbe sú diela s nekonvenčnou melodikou charakterizovanou neobvyklými zvratmi, veľkými intervalovými skokmi a častou chromatizáciou, ktorá vypovedá o svojskom a osobitom, prevažne horizontálnom, kompozičnom myslení a štýle európskeho rozmeru."

(BÁRDIOVÁ, Marianna: Ján Móry. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 195 – 196.)

x