• 1921

  maturita na Gymnáziu v Prešove

 • 1921 – 1924

  Akadémia Ferenca Liszta v Budapešti (klavír – István Thomán, dirigovanie – Emil Ábrányi, kompozícia – Leó Weiner, Zoltán Kodály)

 • 1925 – 1933

  dirigentská činnosť na niekoľkých pôsobiskách v ČSR a v zahraničí

 • 1933 – 1945

  pedagóg, neskôr riaditeľ Hudobnej školy v Prešove

 • 1945 – 1955

  referent, neskôr šéf hudobného odboru a napokon dirigent v košickom rozhlase

 • 1955 – 1962

  riaditeľ Konzervatória v Bratislave

 • 1962 – 1967

  predseda výboru Slovenského hudobného fondu

"Vilecove skladby sa vyznačujú vyváženosťou formovej výstavby celku, úmernosťou, dômyselnou tektonikou, ako aj prehľadnosťou i štýlovou jednotnosťou harmonického prejavu, pregnantnosťou hudobných myšlienok. Harmonická stránka má impresionistický charakter a ich melodika pripomína novoromantické postupy."

(LABORECKÝ, Jozef: Michal Vilec. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 284.)

x