• 1924 – 1927

  Učiteľský ústav v Banskej Bystrici (klavír, organ, husle – Viliam Figuš-Bystrý)

 • 1930 – 1935

  Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (husle – Norbert Kubát)

 • 1935 – 1939

  Pedagogická akadémia v Bratislave

 • 1941, 1943

  štátne skúšky z hry na husliach, klavíri, organe a zo spevu

 • 1950 – 1953

  účasť na seminároch hudobnej vedy a filozofie na FFUK, neskôr dirigovanie a spev na VŠMU (Václav Talich)

 • 1939 – 1945

  pedagóg na Učiteľskom ústave v Bratislave

 • 1945 – 1949

  vedúci oddelenia ľudovej hudby v košickom rozhlase

 • 1949 – 1951

  spoluzakladateľ a prvý umelecký vedúci SĽUKu

 • 1951 – 1954

  vedúci redakcie ľudovej hudobnej tvorby v bratislavskom rozhlase

 • 1954 – 1966

  dirigent súboru ĽUT (Ľudovej umeleckej tvorivosti)

Pavol Tonkovič pôsobil ako učiteľ a profesor hudby na viacerých slovenských školách (Filipov, Pohronská Polhora, Brezno, Svätý Jur, Bratislava).

x