• 1963 –

  1968 Konzervatórium v Košiciach (husle)

 • 1968 –

  1970 VŠMU (operný spev)

 • 1970 –

  1971 Konzervatórium v Sofii (Michail Popov)

 • 1971 – 1972

  sólista Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

 • 1972 – 1974

  sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach

 • 1974 – 1996

  sólista Opery SND

 • 1977 –

  1978 stáž v milánskej La Scale

 • 1978 –

  1979 stáž vo viedenskej Štátnej opere

Segej Kopčák účinkoval na najvýznamnejších svetových operných scénach, najmä v londýnskej Covent Garden a newyorskej Metropolitan Opere (ako stály člen), ale aj v milánskej La Scale a v mnohých ďalších. K jeho vrcholným scénickým kreáciám patria Gounodov i Boitov Mefistofeles, Gremin v Čajkovského Eugenovi Oneginovi a Musorgského Boris Godunov.

V jeho koncertnom repertoári zaujíma významné miesto tvorba 20. storočia, premiérovo uviedol a nahral rad diel slovenských skladateľov, pričom viaceré z nich mu boli dedikované.

Krátky čas pôsobil ako mimoriadny profesor na VŠMU a v rokoch 1997  1999 viedol majstrovské interpretačné kurzy v Piešťanoch.

x