• 1963 - 1968

  Konzervatórium v Košiciach (husle)

 • 1968 - 1970

  VŠMU (operný spev)

 • 1970 - 1971

  Konzervatórium v Sofii (Michail Popov)

 • 1971 – 1972

  sólista Opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

 • 1972 – 1974

  sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach

 • 1974 – 1996

  sólista Opery SND

 • 1977 - 1978

  stáž v milánskej La Scale

 • 1978 - 1979

  stáž vo viedenskej Štátnej opere

Segej Kopčák účinkoval na najvýznamnejších svetových operných scénach, najmä v londýnskej Covent Garden a newyorskej Metropolitan Opere (je jej stálym členom), ale aj v milánskej La Scale a v mnohých ďalších. K jeho vrcholným scénickým kreáciám patria Gounodov i Boitov Mefistofeles, Gremin v Čajkovského Eugenovi Oneginovi a Musorgského Boris Godunov.

V jeho koncertnom repertoári zaujíma významné miesto tvorba 20. storočia, premiérovo uviedol a nahral rad diel slovenských skladateľov, pričom viaceré z nich mu boli dedikované.

Krátky čas pôsobil ako mimoriadny profesor na VŠMU a v rokoch 1997 - 1999 viedol majstrovské interpretačné kurzy v Piešťanoch.

x