• 2004

  Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

  - Zápis do zlatej knihy SOZA

 • 2003

  Cena Orchestra Gustava Broma

  - in memoriam

 • 1992

  Cena Slovenského hudobného fondu

  za celoživotné dielo a propagáciu jazzu

 • 1981

  Pamätná plaketa

  za významnú účasť na piatich ročníkoch Kultúrneho leta v Bratislave

 • 1977

  Cena Slovenského hudobného fondu

  za úspešnú tvorbu v oblasti poulárnej piesne

 • 1972

  Cena Slovenského hudobného fondu

  - 1. miesto za kompozíciu Džezová melodráma na texty detí umučených fašizmom

 • 1962

  Medzinárodný jazzový festival Karlove Vary

  - 1. miesto za najlepší interpretačný výkon

x