• 1983

    Concurso José Ramirez, Santiago de Compostella (ES)

    - 1. cena

  • 1981

    Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky

    - čestný diplom

  • 1980

    Medzinárodné bienále interpetačnej gitarovej súťaže Kutná Hora (CZ)

    - 1. cena

x