2021

BUGALA, Michal: Hudobná dielňa Michala Bugalu: Donna Lee

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 30

2019

OLÁH, Dávid: Michal Bugala: Kvôli kapele Marka Churnchetza som sa rozhodol rozšíriť Winter Jazz Fest o jeden deň

jazz.sk, 1. 3. 2019

2006

PETRUŠKA, Igor: Marcel Palonder: Na ceste poznania...

Hudba, 2006, roč. 1, č. 3, s. 22 – 26

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

  • 2021

    BUGALA, Michal: Hudobná dielňa Michala Bugalu: Donna Lee

    Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 30

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

x