• 1999 – 2002

  Konzervatórium v Bratislave (Marta Braunsteinerová)

 • 1999 – 2001

  Konzervatórium Budapešť (Gyula Csétényi)

 • od 2000

  Universität für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ Salzburg (Michael Martin Kofler)

 • 2004

  Veszprém, Maďarsko (János Bálint)

 • 2000, 2001

  Baja, Maďarsko (Gyula Csétényi)

 • 2000, 2002

  Klagenfurt, Rakúsko (Michael Martin Kofler)

 • 2004

  Centrum Herberta von Karajana vo Viedni (udelenie štipendia)

 • 2005

  víťaz konkurzu do European Union Youth Orchestra, Viedeň

 • 2005 – 2007

  pôsobenie v Mníchovskej filharmónii ako štipendista Orchestrálnej akadémie Mníchovskej filharmónie

 • od 2008

  sólový flautista WDR Sinfonieorchester Köln

Jozef Hamerník začal svoju dráhu koncertného umelca veľmi skoro – patril k mimoriadne nadaným deťom, ktoré mali to šťastie, že ich talent sa stretol s vynikajúcim pedagogickým vedením a priaznivými podmienkami. Vo veku, keď iní iba začínajú svoju kariéru, on má za sebou už rad významných vystúpení. Ako sólista účinkoval na koncertoch a festivaloch doma i v zahraničí s poprednými orchestrami, komornými ansámblami, dirigentmi i sólistami. Nahrával pre Slovenský rozhlas, Slovenskú televíziu, ako aj pre Bayerische Rundfunk, Nemecko.

 

x