• 1959 – 1965

  Konzervatórium v Bratislave (akordeón, trombón)

 • 1962 – 1965

  člen jazzovej skupiny Traditional Club

 • 1968 – 1969

  člen Revival Jazz Bandu

 • 1967 – 1983

  leader trombónovej sekcie v Tanečnom orchestri Československého rozhlasu

 • 1969 – 1985

  člen Nového tradicionálu (Československý amatérsky jazzový festival Přerov 1972; Medzinárodný jazzový festival Praha 1972, 1976; Bratislavské jazzové dni 1973 a i.)

 • 1974 – 1979

  člen VV Systému Vlada Valoviča

 • 1983 – 1994

  člen Orchestra Gustava Broma

 • 1991 – 1994

  člen Big Bandu Radia Bratislava

 • 1994 - 2010

  člen Peter Lipa Band, Gustav Brom Big Band, CZ/SK Big Band Matúša Jakabčica

x