• 1954 – 1962

  Konzervatórium v Bratislave, mimoriadne štúdium  (klavír – Anna Kafendová)

 • 1962 – 1965

  Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)

 • 1965 – 1969

  VŠMU (klavír – Anna Kafendová)

 • 1970 – 1971

  postgraduálne štúdium v Leningrade (Moisej Jakovlevič Chaľvin) a v Krakove (Ludvik Stefańsky)

 • 1973 – 1975

  koncertná korepetítorka na VŠMU

 • 1974 – 1975

  VŠMU (postgraduálne štúdium – Viktor Ivanovič Nosov)

 • 1983

  VŠMU, ukončenie umeleckej ašpirantúry (Eva Fischerová-Martvoňová)

 • 1975 – 1980

  koncertná korepetítorka v Opere SND

 • od 1995

  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni, koncertná korepetítorka

„Sylvia Čápová-Vizváry disponuje mimoriadnym technickým fondom (veľké rozpätie rúk) a veľkou dávkou temperamentu, čo jej umožňuje suverénne zvládnuť úskalia i najnáročnejších čísiel klavírnej literatúry. Jej doménou je svet romantického vzletu, poézie, vášne, dramatizmu i bravúry, pričom sa usiluje vniesť nový pohľad na interpretované diela. Publikum ju dokáže inšpirovať k zmobilizovaniu celého osobnostného a umeleckého potenciálu a prispieť k imponujúcemu výkonu, ktorý s pribúdajúcou praxou i skúsenosťami dokáže čoraz viac ovládať a využiť pri stvárňovaní štýlových špecifík toho-ktorého autora. Vychutnáva jemné nuansy, ale vie dosiahnuť aj kovové, priam mužsky vyznievajúce vrcholy." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 25)

x