• 1973 – 1979

  Konzervatórium v Bratislave (organ – Irma Skuhrová), titul Najlepší absolvent roka

 • 1979 – 1985

  VŠMU (organ – Ferdinand Klinda, čembalo – Róbert Grác)

 • 1983 – 1984

  Conservatoire National v Paríži (André Isoir)

 • 1985 – 1988

  štipendistka Slovenského hudobného fondu (Ivan Sokol a Irma Skuhrová)

Zúčastnila sa na medzinárodných interpretačných kurzoch (napr. Gaston Litaiz, Hanns Christoph Schuster, Johann Ernst Köhler), sólisticky spolupracovala s domácimi a zahraničnými orchestrami (napr. Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina, Leningradská filharmónia) pod taktovkou Rudolfa Geriho, Ľudovíta Rajtera, Václava Smetáčka a i. V komornej oblasti spolupracovala s významnými slovenskými spevákmi ako Martin Babjak, Marta Beňačková, Miroslav Dvorský, Peter Mikuláš, Jana Pastorková, Hana Štolfová-Bandová a i.

x