• 1980 – 1990

  Hudobné lýceum v Temešvári, Rumunsko (klavír)

 • 1990 – 1995

  VŠMU (klavír – Ida Černecká), účasť na majstrovských interpretačných kurzoch (napr. Eugen Indjić, Lazar Berman)

 • od 1995

  komorná spolupráca na VŠMU

 • od 1998

  klavírna pedagogička a koncertná korepetítorka na Konzervatóriu v Bratislave

„Jana Nagy-Juhász disponuje výrazným hudobným talentom s veľkou dávkou tvorivého temperamentu, citovosti a zároveň pianistickou a umeleckou pohotovosťou a zdatným technickým zázemím. Je osvedčenou a vyhľadávanou umeleckou partnerkou.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 94.)

x