• 1954 – 1960

  Konzervatórium Bratislava (trúbka – Jozef Šnóbl)

 • 1960 – 1966

  VŠMU (Jozef Šnóbl)

 • 1976

  študijný pobyt v Montreux (Švajčiarsko)

 • 1959 – 1968

  člen Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave (dnešný SOSR)

 • 1968 – 1972

  člen Opernorchester der Deutschen Oper am Rhein v Duisburgu (Nemecko)

 • 1972 – 2004

  člen orchestra Slovenskej filharmónie

 • 1993 – 2000

  spoluzakladateľ a člen ansámblu Brass Quintet (Kamil Roško, Petr La Garde – trúbka, Ján Budzák – lesný roh, Hans Peter Hahn – trombón, Erwin J. Knopper – tuba)

 • 1968 – 1972

  pedagóg v Nemecku na Musikschule v Duisburgu a v Mülheime an der Ruhr

 • 1981 – 1984

  pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave

 • od 1973

  stály pedagóg VŠMU, od 1992 docent (na VŠMU zaradil do učebných osnov povinný nástroj piccolo trúbku)

 • od 2000

  pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • 2005

  hosťovanie a pedagogická činnosť na Conservatoire national supérieur v Lyone (Francúzsko)

Ako sólista spoluúčinkoval s telesami domácimi (SF, SKO B. Warchala, ŠF Košice, ŠKO Žilina, Camerata slovacca, Cappella Istropolitana) i so zahraničnými (Sinfonie Orchestra Duisburg, Radio Köln, Gürzenich Orchestra Köln, Opera Hamburg, Filharmonia Zagreb, Wiener Symphoniker). Jeho repertoár sa obohacoval s dominanciou na opusoch barokových majstrov (stali sa aj východiskom pre vypracovanie metodiky pri vyučovaní hry na trúbke), zaslúžil sa o uvedenie viacerých premiér, aj premiér opusov slovenských autorov s účasťou trúbky, niektoré pre sólovú trúbku mu boli priamo dedikované (napr. od Ivana Paríka). Nahrával pre rozhlas a televíziu. Bol členom porôt domácich i zahraničných súťaží a dlhoročným členom ITG (Medzinárodná asociácia trubkárov).

 

„Po odchode svojho učiteľa Jozefa Šnóbla sa stal vo viacerých rovinách špičkovým reprezentantom tohto nástrojového odboru na Slovensku. Postrehy recenzentov vyzdvihujú jeho kvality – neraz aj v skladbách, kde trúbka nie je zastúpená ako vyložene sólový nástroj. Jeho skúsenosti, vynikajúce umelecké i pedagogické výsledky si získali zahraničné uznanie. Nezriedka ho opätovne pozývali účinkovať alebo prednášať. Premiéroval opusy pre trúbku od slovenských i zahraničných autorov.“

(In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 139)

x