• 1954 – 1957

  súkromné štúdium klavírnej hry (Mária Mašíková-Hemerková)

 • 1958 – 1962

  Konzervatórium v Košiciach (Mária Mašíková-Hemerková)

 • 1962 – 1971

  Akadémia múzických umení v Prahe, interné štúdium a ašpirantúra (František Maxián a po jeho smrti Josef Páleníček)

 • od 1971

  žil a pôsobil v Prahe

 • 1972 – 1989

  sólista Slovenskej filharmónie

 • 1978 – 1982

  pedagóg klavírnej hry na VŠMU v Bratislave

 • od 1986

  pedagóg na Akadémii múzických umení v Prahe (1990 docent, 1995 profesor, 1999 – 2005 rektor, 2006 – 2010 dekan Hudobnej fakulty)

"Toperczer je významným a medzinárodne uznávaným reprezentantom slovenského klavírneho umenia. Hoci disponuje nezlyhávajúcim technickým arzenálom, zámerne sa vyhýba opusom, u ktorých prevažuje virtuózny lesk. Je typom moderného umelca s veľkým rešpektom voči tlmočenému autorovi. Jeho hra je prostá afektácie, manier, je jednoduchá, vecná. V ideálnej syntéze sa v nej na vysokej úrovni stretávajú jednotlivé zložky klavírnej interpretácie. Má nadhľad a jedinečný zmysel pre formovanie logiky výstavby interpretovaného diela. Jeho gradácie pôsobia prirodzene, vyžarujú napätie, vnútornú energiu, intelekt a premyslené dávkovanie emócií, pravda bez konfliktných citových hrotov. Navonok pôsobí pokojne. Poslucháča získava logikou prirodzeného výrazu, intenzitou vnútorného prežívania. Prináša radosť z krásneho, kultivovaného tlmočenia hudby." (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 146-149.)

Peter Toperczer sa predstavil na mnohých domácich a zahraničných festivaloch. Pravidelne spolupracoval s radom domácich a zahraničných hudobných telies (BRT Brusel, Staatskapelle Berlin, Staatskapelle Dresden, Wiener Kammerorchester, English Symphony Orchestra, Orchestre Radio Suisse-Romande, Residentie-Orchest den Haag, Orchestre Monte Carlo, Michigan State University Symphony Orchestra, National Art Centre Orchestra Ottawa a i.) pod taktovkou popredných dirigentov domácich (Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Karel Ančerl, Jiří Bělohlávek, Zdeněk Košler, Václav Neumann, Libor Pešek, Václav Smetáček) a zahraničných (Gaetano Delogu, Dean Dixon, Christoph von Dohnányi, Arvid Jansons, Herbert Kegel, Kyril Kondrašin, Ferdinand Leitner, Jesus Lopez-Cobos a i.). Vystúpil vo viac ako 30 krajinách Európy i v zámorí (Kuba, USA, Kanada, Japonsko) a v rámci významných medzinárodných hudobných festivalov (Santander, Helsinki, Montreux- Vevey, Ottawa, Berlín, Budapešť, Sofia, Bratislava, Praha). Realizoval početné nahrávky pre domáce (OPUS, Supraphon, Panton) i zahraničné vydavateľstvá (Vox New York, Radifussion Lodon, Victor Japan, Nippon Columbia, Wifon Poland). Presadil sa aj ako skvelý partner sólistov (najmä inštrumentalistov) a komorných zoskupení. Od roku 1983 spolupracoval v štvorručnej hre, resp. v hre na dvoch klavíroch s Mariánom Lapšanským. Peter Toperczer bol častým členom a predsedom porôt významných slovenských, českých i zahraničných medzinárodných súťaží. Pozývali ho ako lektora medzinárodných interpretačných kurzov popri uznávaných osobnostiach svetových koncertných pódií.

x