• 1973 – 1976 

  člen folkového dua Alternatíva

 • 1979 – 1983

  pobyt v USA

 • 1997

  návrat k hudbe a prvé pokusy s hraním blues

 • 1998 – 2000

  sporadické sólové vystúpenia v Trnave a okolí

 • 2001

  účinkovanie na festivale Blues Slovakia

 • 2003

  účasť na festivale Livin’ Blues

x