• 2021

  SVETLO SLOVA

  CD - Real Music House

  1. Lukáš Borzík: Credo

   Estónsky filharmonický komorný zbor, Kaspars Putniņš (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Ex nihilo

   Helga Varga Bachová (s), Ronald Šebesta (cl), David Danel (vn), Juraj Helcmanovský (zmb), Ivan Šiller (pf)

  3. Lukáš Borzík: Svetlo Slova

   Eva Šušková (s), Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Peter Valentovič (dir.)

 • 2021

  ADRIÁN DEMOČ : DOTYKY. ZA ZRKADLOM

  CD - Pavlík Records PA 0193-2-131

  • Adrián Demoč: Dotyky. Za zrkadlom

   Milan Paľa (vn)

 • 2021

  DVE VETY O TVOJEJ TVÁRI : JANA KMIŤOVÁ

  CD - Pavlík Records PA 0194-2-131

  • Jana Kmiťová: Dve vety o tvojej tvári

   Milan Paľa (vn)

 • 2021

  KONVERGENCIE 2020 LIVE

  CD - Občianske združenie Konvergencie

  1. Johann Sebastian Bach: Aria variata alla maniera italiana BWV 989 (Arr. Igor Karško)

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc)

  2. Arvo Pärt: Fratres

   Dalibor Kocián (vbf, C*, electronic sound design)

  3. Johann Nepomuk Hummel: Klavírne kvinteto es mol, op. 87 – II. Largo

   Susanne Schäffer (vn), Martin Ruman (vl), Andrej Gál (vc), Ján Prievozník (cb), Jordana Palovičová (pf)

  4. Ludwig van Beethoven: Klavírne trio B dur, op. 11 – III. Tema con variazioni (Pria ch’io l’impegno: Allegretto)

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  5. Vladimir Mendelssohn: Ragtime (Aforismi)

   Kamil Mikulčík (spk), Ivana Kovalčíková (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Alena Hučková (pf)

  6. Alexander Albrecht: Klavírne kvinteto op. 6 – Scherzo

   Milan Paľa (vn), Daniel Rumler (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Alena Hučková (pf)

  7. Johannes Brahms: Klavírne kvinteto f mol, op. 34 – III. Scherzo: Allegro

   Igor Karško (vn), Ivana Kovalčíková (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  8. Roman Berger: Patetique

   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)

  9. Marián Varga: Smutná ranná električka (Arr. Vladislav Šarišský)

   Simona Sisa Fehérová (v), Oskar Török (tr), Jozef Lupták (vc), Vladislav Šarišský (pf)

  10. Branislav Dugovič, Boris Lenko: Ida (10 Simple Melodies)

   Branislav Dugovič (cl), Boris Lenko (ban)

  11. Giovanni Sollima: Casanova’s Sonata II. – III.

   Ivana Kovalčíková (vn), Daniel Rumler (vn), Martin Ruman (vl), Jozef Lupták (vc), Andrej Gál (vc)

  12. ľud.: Medzi horami (Balady) (Arr. Robert Pospiš, Martin Sillay)

   Róbert Pospiš (v, arm, keyb), Martin Sillay (gui), Eugen Prochác (vc), Juraj Šušaník (bat)

  13. Michal Paľko: Tehillim – Chválospevy – Chválospev 133

   Michal Paľko (v, zmb), Mojše Band, Solamente Ribelli, Miloš Valent (umv.)

  14. Michal Paľko: Tehillim – Chválospevy – Chválospev 134

   Michal Paľko (v, zmb), Mojše Band, Solamente Ribelli, Miloš Valent (umv.)

  15. Johann Sebastian Bach: Aria variata alla maniera italiana BWV 989 – Téma

   Igor Karško (vn), Jozef Lupták (vc)

 • 2020

  BEETHOVEN, SCHUMANN : PALA, LEJAVA

  CD - Pavlík Records PA 0188-2-132

  1. Marián Lejava: L. van Beethoven: Koncert pre husle a orchester D dur Op. 61 (verzia pre husle a 14 nástrojov)

   Milan Paľa (vn), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  2. Marián Lejava: R. Schumann: Koncert pre violončelo a orchester a mol Op. 129 (verzia pre husle a 15 nástrojov)

   Milan Paľa (vn), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

 • 2020

  MIECZYSŁAW WEINBERG

  CD - Pavlík Records PA 0183-2-131

  1. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 1, Op. 12

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 2, Op. 15

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 3, Op. 37

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 4, Op. 39

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 5, Op. 53

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Mieczysław Weinberg: Sonata for Violin and Piano No. 6, Op. 136bis

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2019

  MNEMIRANET - 6 BRATISLAVSKÝCH KONCERTOV

  CD - Pavlík Records

  1. Jevgenij Iršai: Penetration

   Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  2. Jevgenij Iršai: Shinui tsura (Transformácie)

   Milan Paľa (vn), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  3. Jevgenij Iršai: Concerto mosso

   Jevgenij Iršai (pf), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  4. Jevgenij Iršai: Mnemiranet

   Peter Katina (ac), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  5. Jevgenij Iršai: Concerto in P(ale) Mino(r)

   Milan Paľa (vl), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  6. Jevgenij Iršai: Slovensko, láska moja

   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

 • 2019

  SLOVO

  CD - Hudobný fond

  1. Lukáš Borzík: Annuntiatio

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)

  2. Lukáš Borzík: Slovo

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Olos (dir.)

 • 2018

  CROSS​-​COUNTRY SKIING

  CD - Real Music House

  1. Marián Lejava: Horrow (WaldEnd) Op. 24a

   Branislav Dugovič (cl), Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc)

  2. Milan Adamčiak: Modelli per clarinetto solo

   Branislav Dugovič (cl)

  3. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Abeech

   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)

  4. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Hoci

   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)

  5. Branislav Dugovič: Suita EVOL – Aktak

   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)

  6. Eddie Stevens: The Maze

   Eddie Stevens (C), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)

  7. Daniel Matej: CAVE SONGS [remixed] – Ho-chi-min

   Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (C)

  8. Daniel Matej: CODA [to Ho-chi-min] no. 2

   Eddie Stevens (C), Daniel Matej (cl), Daniel Matej (C)

 • 2018

  4 MILANOLO CONCERTOS

  CD - Pavlík Records

  1. Adrián Demoč: Struny: steny, zhluky, sny

   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  2. Pascal Manolios: Alef

   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  3. Jevgenij Iršai: EmFraGre

   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

  4. Marián Lejava: Omayra (MILANOLO CONCERTO No. 2)

   Milan Paľa (mil), Ensemble Opera Diversa, Marián Lejava (dir.)

 • 2018

  CANTūS MORAVIAE 1

  CD - Pavlík Records PA 0172-2-132

  1. Miloslav Ištvan: Canto I. (1978 - 1979)

   Milan Paľa (vl)

  2. Leoš Faltus: Canti del´Orfeo (1980)

   Milan Paľa (vn)

  3. Leoš Faltus: Capriccio (1984)

   Milan Paľa (vn)

  4. Dalibor Spilka: Pět monologů (1963)

   Milan Paľa (vn)

  5. Josef Adamík: Náhrobek Sabbatai ben Kohena (1979 - 1980)

   Milan Paľa (vn)

  6. Pavel Mario Slezák: Jericho op. 59 (1985 - 1987)

   Milan Paľa (vn)

  7. Rudolf Růžička: Suita IX. (1993)

   Milan Paľa (vn)

  8. Radomír Ištvan: Arcuatus III. (2011)

   Milan Paľa (vn)

  9. Vít Zouhar: Il pendolo (1998, 2017)

   Milan Paľa (vn)

  10. Michal Košut: Sonata (1993)

   Milan Paľa (vn)

  11. Michal Košut: Ciaccona

   Milan Paľa (vn)

  12. Pavel Zemek Novák: Sonáta "Pizzicato" (2007 - 2010)

   Milan Paľa (vl)

  13. Pavel Zemek Novák: 25 capriccií na téma Leoše Janáček (1996)

   Milan Paľa (vn)

  14. Pavel Zemek Novák: Unisoni sacri No. 4 (2011 - 2018)

   Milan Paľa (vn)

  15. Jan Novák: Sonata solis fidibus (1980)

   Milan Paľa (vn)

 • 2018

  DMITRI SHOSTAKOVICH: VIOLIN AND VIOLA SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0164-2-132

  1. Dmitri Shostakovich: Sonata for Violin and Piano, Opus 134 (1968)

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Dmitri Shostakovich: Sonata for Viola and Piano, Opus 147 (1975)

   Milan Paľa (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2017

  EDVARD GRIEG: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0153-2-132

  1. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 1, Op. 45

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 2, Op 13

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Grieg Edvard: Sonata for violin and Piano No. 3, Op. 8

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2017

  MARIAN LEJAVA: LIVE IN BUDAPEST

  CD

  1. Marián Lejava: Another seven bagatelles

   Metrum Ensebmle, Lajos Rozmán (dir.)

  2. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – Introduction

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  3. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – Movement 1

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  4. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – "Cadenza iniziala"

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  5. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – Movement 2

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  6. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – "Cadenza finala"

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  7. Marián Lejava: PRINCIPIUM (Heptacon cycle no. 1) – Coda

   Milan Paľa (vl), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  8. Marián Lejava: Lost sonata – Part 1

   Milan Paľa (vn), Lajos Rozmán (pf), Metrum Ensebmle

  9. Marián Lejava: The Wrath Sessions I Vol. 1

   Milan Paľa (vn), Metrum Ensebmle, Marián Lejava (dir.)

  10. Marián Lejava: Violino solo

   Milan Paľa (vn)

 • 2016

  MILAN PAĽA : MILANOLO

  CD - Pavlík Records PA 0151-2-131

  1. Pascal Manolios: Higia

   Milan Paľa (mil)

  2. Ivan Josip Skender: Poem

   Milan Paľa (mil)

  3. Christophe Sirodeau: LAUDI, Fantasy op. 32

   Milan Paľa (mil)

  4. Tõnu Kõrvits: Sun spells

   Milan Paľa (mil)

  5. Jevgenij Iršai: Five o'strings

   Milan Paľa (mil)

  6. Lena Sierova: The Squirrel

   Milan Paľa (mil)

  7. Wolfgang M. Bauer: Intermezzo

   Milan Paľa (mil)

  8. Martin Lang: Komár

   Milan Paľa (mil)

  9. Anton Aslamas: Milanola

   Milan Paľa (mil)

  10. Dominik Kopcsay: Universum in Milanolo

   Milan Paľa (mil)

  11. Adrián Demoč: Žiadba

   Milan Paľa (mil)

  12. Marián Lejava: EMMERT

   Milan Paľa (mil)

 • 2016

  MILAN PAĽA : VIOLIN

  CD - Pavlík Records PA 0150-2-131

  1. Giuseppe Tartini: Sonata in Re maggiore per violino solo

   Milan Paľa (vn)

  2. Benjamin Godard: Sonata II op. post.

   Milan Paľa (vn)

  3. Eugène Ysaÿe: Sonata no. 5, op. 27

   Milan Paľa (vn)

  4. Sergej Prokofiev: Sonáta pre sólové husle op. 115

   Milan Paľa (vn)

  5. František Gregor Emmert: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  6. Pascal Manolios: Sonata tabella

   Milan Paľa (vn)

 • 2016

  ENSEMBLE RICERCATA

  CD - Hudobný fond SF 00982131

  1. Juraj Pospíšil: Concertino, op. 42

   Ensemble Ricercata, Ivan Šiller (cmb), Daniel Havel (fl), Jan Souček (ob), Ronald Šebesta (cl), Jan Hudeček (fg), Jan Musil (cr)

  2. Ivan Parík: Dve árie na fragmenty textu Stabat mater

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller

  3. Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, David Danel (vn), Balázs Adorján (vc), Ivan Šiller (pf)

  4. Juraj Beneš: For Instance Black Pony

   Ronald Šebesta (crb)

  5. Tadeáš Salva: Prelúdiá a fúga pre klarinet, violončelo a klavír

   Ensemble Ricercata, Ronald Šebesta (cl), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

  6. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 4 "17. november 1989"

   Ivan Šiller (pf)

  7. Ivan Parík: Čas odchodov

   Ensemble Ricercata, Helga Varga Bachová (s), Ivan Šiller (pf)

  8. Juraj Beneš: Musique pour Grock No. 3

   Ensemble Ricercata, Milan Paľa (vn), Peter Dvorský (vl), Balázs Adorján (vc)

  9. Ivan Parík: Listy

   Ivan Šiller (pf)

  10. Tadeáš Salva: Slovenské concerto grosso č. 4

   Ensemble Ricercata, Ivica Gabrišová (fl), Ronald Šebesta (cl), Milan Paľa (vn), Andrej Gál (vc), Ivan Šiller (pf)

 • 2016

  KAROL SZYMANOWSKI / ALBAN BERG : CONCERTOS FOR VIOLIN & ORCHESTRA

  CD - Pavlík Records PA 0143-2-131

  1. Karol Szymanowski: Violin concerto no. 2 op. 61

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)

  2. Alban Berg: Violin concerto "Dem Andenken eines Engels"

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)

 • 2015

  LUDWIG VAN BEETHOVEN: THE VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0138-2-134

  1. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 1 in D Major, Op. 12, No. 1

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12, No. 2

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12, No. 3

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30, No. 1

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30, No. 2

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30, No. 3

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24, "Spring"

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  9. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  10. Ludwig van Beethoven: Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47, "Kreutzer"

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2014

  JOHANNES BRAHMS: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0128-2-131

  1. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 1 G dur op. 78

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 2 A dur op. 100

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Johannes Brahms: Sonáta pre husle a klavír č. 3 d mol op. 108

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2013

  EVGENY IRSHAI – IN THE SPACE OF LOVE

  CD - Hudobný fond SF 00722131

  1. Jevgenij Iršai: Uangamizi (Zmiznutie)

   Milan Paľa (vn), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Jevgenij Iršai: Soundquake Zero

   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  3. Jevgenij Iršai: Quotations

   Ladislav Fanzowitz (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  4. Jevgenij Iršai: In the Space of Love

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2013

  EVGENY IRSHAI – ODNIKIAĽ S LÁSKOU

  CD - Pavlík Records PA 0119-2-131

  1. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou

   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)

  2. Jevgenij Iršai: Pimpampunči

   Milan Paľa (vn)

  3. Jevgenij Iršai: Soundquake

   Peter Katina (ac), Jevgenij Iršai (pf)

  4. Jevgenij Iršai: Exodus

   Jevgenij Iršai (pf)

  5. Jevgenij Iršai: Summer garden – snow is falling

   Jevgenij Iršai (pf)

  6. Jevgenij Iršai: Bahagobu

   Peter Katina (ac)

  7. Jevgenij Iršai: Sonáta č. 3

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

 • 2013

  SLOVAK VIOLIN CONCERTOS

  CD - Hudobný fond SF 00732131

  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51

   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)

 • 2013

  VENI ACADEMY: ROLLING TONES | IN ZARTER BEWEGUNG

  CD - Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia ISCM-R01 2262 001-2-2

  1. Louis Andriessen: Workers Union for any loud-sounding group of instruments

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)

  2. Terry Riley: In C for unspecified ensemble

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)

  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Ivan Šiller (pulzácia), Daniel Matej (pulzácia, umv.), Marián Lejava (dir.)

  4. Milan Adamčiak: Heterophonica II

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  5. Milan Adamčiak: Adizione

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  6. Earle Brown: December 1952 for unspecified ensemble

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  7. Daniel Matej: Structures, Pages (... and Improvisations)

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv., dir.)

  8. František Chaloupka: The Book of Sand

   VENI ACADEMY, David Danel (vn), Milan Paľa (vl), Branislav Dugovič (cl), Daniel Matej (umv.), Marián Lejava (dir.)

 • 2013

  VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0122-2-132

  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry

   Milan Paľa (vn)

  4. Roman Berger: Konvergencie I

   Milan Paľa (vn)

  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky

   Milan Paľa (vn)

  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2

   Milan Paľa (vn)

  7. Tomáš Boroš: Bausteine

   Milan Paľa (vn)

  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta

   Milan Paľa (vn)

  9. Daniel Matej: Stormy

   Milan Paľa (vn)

  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme

   Milan Paľa (vn)

  11. Ivan Hrušovský: Sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 2012

  VIOLIN SOLO 4 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0108-2-132

  1. Tadeáš Salva: Burleska

   Milan Paľa (vn)

  2. Juraj Tandler: Suita

   Milan Paľa (vn)

  3. Jozef Sixta: Recitatív

   Milan Paľa (vn)

  4. Jozef Malovec: Poéma pre husle sólo

   Milan Paľa (vn)

  5. Dušan Martinček: Verso fine...? / Dotyky času

   Milan Paľa (vn)

  6. Pavol Šimai: Pyramída

   Milan Paľa (vn)

  7. Mirko Krajči: Tíšiny vzkriesení

   Milan Paľa (vn)

  8. Tadeáš Salva: Balada op. 35

   Milan Paľa (vn)

  9. Juraj Tandler: Prelúdium a tance

   Milan Paľa (vn)

  10. Ivan Parík: Sonáta pre husle

   Milan Paľa (vn)

  11. Peter Machajdík: Peroket

   Milan Paľa (vn)

  12. Juraj Beneš: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  13. Juraj Beneš: Lamento

   Milan Paľa (vn)

 • 2011

  VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records

  1. Peter Machajdík: Torqued Images

   Milan Paľa (vn)

  2. Iris Szeghy: Ciaccona

   Milan Paľa (vn)

  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec

   Milan Paľa (vn)

  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63

   Milan Paľa (vn)

  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3

   Milan Paľa (vn)

  6. Mirko Krajči: Sonáta

   Milan Paľa (vn)

  7. Vladimír Godár: O Crux

   Milan Paľa (vn)

  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle

   Milan Paľa (vn)

  9. Oľga Kroupová: Quintessenz

   Milan Paľa (vn)

  10. Hanuš Domanský: Dianoia

   Milan Paľa (vn)

 • 2010

  MILAN PAĽA

  CD - Hudobné centrum R 350025-2-131

  1. Juraj Beneš: Musica d’inverno

   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

  2. Jevgenij Iršai: Ashira Songs (Piesne Aširy)

   Milan Paľa (vn), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

  3. František Gregor Emmert: Jakobov zápas, koncert pre violu a komorný sláčikový súbor

   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

  4. Alfred Schnittke: Monológ pre violu a komorný orchester

   Milan Paľa (vl), Czech Virtuosi, Ondrej Olos (dir.)

 • 2010

  VIOLIN SOLO 1 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0073-2/9

  1. Ilja Zeljenka: Poéma

   Milan Paľa (vn)

  2. Ilja Zeljenka: Monodráma

   Milan Paľa (vn)

  3. Ilja Zeljenka: Kontrasty

   Milan Paľa (vn)

  4. Ilja Zeljenka: Bagatelli

   Milan Paľa (vn)

  5. Ilja Zeljenka: Symetrie

   Milan Paľa (vn)

  6. Ilja Zeljenka: Sonata

   Milan Paľa (vn)

  7. Ilja Zeljenka: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  8. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2

   Milan Paľa (vn)

  9. Ladislav Burlas: Kadencia

   Milan Paľa (vn)

  10. Ladislav Burlas: Sonatína

   Milan Paľa (vn)

  11. Ladislav Burlas: Kadencia č. 2

   Milan Paľa (vn)

  12. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle

   Milan Paľa (vn)

  13. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta

   Milan Paľa (vn)

 • 2010

  VIOLIN SOLO 2 – MILAN PAĽA

  CD - Pavlík Records PA 0079-2/9

  1. Jevgenij Iršai: Omni tempore

   Milan Paľa (vn)

  2. Jevgenij Iršai: Odnikiaľ s láskou

   Milan Paľa (vn)

  3. Jevgenij Iršai: Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3

   Milan Paľa (vn)

  4. Jevgenij Iršai: Pimpampunči

   Milan Paľa (vn)

  5. Jevgenij Iršai: Vodever

   Milan Paľa (vn)

  6. Jevgenij Iršai: Ex foedere

   Milan Paľa (vn)

  7. Matej Haász: Frammento di Epos

   Milan Paľa (vn)

  8. Adrián Demoč: Husle

   Milan Paľa (vn)

  9. Adrián Demoč: Katharsis

   Milan Paľa (vn)

  10. Adrián Demoč: Apogeum

   Milan Paľa (vn)

  11. Lucia Koňakovská: Na dne nezmyslov

   Milan Paľa (vn)

  12. Lucia Koňakovská: Schizofresky

   Milan Paľa (vn)

  13. Marián Lejava: Violino solo

   Milan Paľa (vn)

  14. Anton Steinecker: Prelúdium

   Milan Paľa (vn)

  15. Anton Steinecker: Invencia

   Milan Paľa (vn)

  16. Lucia Papanetzová: Imaginácia V

   Milan Paľa (vn)

  17. Peter Groll: Play Violin

   Milan Paľa (vn), Peter Groll (C*)

 • 2008

  EUGEN SUCHOŇ – PIANO & VIOLIN WORKS

  CD - Pavlík Records PA 0062-2/9

  1. Eugen Suchoň: Sonáta As dur op. 1 pre husle a klavír ESD 45

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  4. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  5. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  6. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  7. Eugen Suchoň: Elégia ESD 101

   Ladislav Fanzowitz (pf)

  8. Eugen Suchoň: Toccata ESD 94

   Ladislav Fanzowitz (pf)

 • 2008

  MILAN PALA, MARTIN KOVARIK & JEAN GUILLOU à SAINT-EUSTACHE

  CD - ARGOS

  1. Olivier Messiaen: Les Langues De Feu

   Jean Guillou (org)

  2. Jean Guillou: Impromptu pour pédale seul op. 42

   Jean Guillou (org)

  3. Jean Guillou: Pensieri op. 54

   Jean Guillou (org)

  4. Jean Guillou: Improvisation

   Jean Guillou (org)

  5. Joseph Jongen: Messe pour Grand-Orgue et chœur

   Jean Guillou (org), Groupe vocal de France

  6. Jean Guillou: Concerto pour violon et orgue op. 37

   Milan Paľa (vn), Martin Kovařík (org)

  7. Milan Paľa – husle
   Martin Kovařík – organ
   Jean Guillou – organ
   Groupe vocal de France
 • 2008

  NAMAH

  CD - Hudobný fond SF 00542131

  1. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Mayuko Kida (pf)

  2. Peter Machajdík: Namah

   Mládežnícky sláčikový orchester Jána Pöschla, Anita Mirossayová (dir.)

  3. Peter Machajdík: Nell'autunno del suo abbraccio insonne

   Floraleda Sacchi (ar)

  4. Peter Machajdík: Sadness of Flowing

   Jon Anderson (v), Dominik Melichárek (ob), Zuzana Uškovičová (vn), Mayuko Kida (pf)

  5. Peter Machajdík: Dúhe znovu tak blízko

   Icarus Quartet, Milan Paľa (vn), Lucia Fulka Kopsová (vn), Julián Veverica (vl), Štěpán Švestka (vc)

  6. Peter Machajdík: Painting

   Stefano Giannotti (clb)

  7. Peter Machajdík: Zahmlené pokušenia

   Daniel Garel (pf)

  8. Peter Machajdík: Voda odpúšťa

   Enikő Ginzery (zmb)

  9. Peter Machajdík: Uspávanka

   Jozef Lupták (vc)

  10. Peter Machajdík: 05.12.07

   Julie Hanson Gesit (s), David Moss (v, bat, C*), Guido Arbonelli (clb), Darry Dolezal (vc), Peter Machajdík (C*)

 • 2006

  SOOZVUK

  CD - Hudobný fond SF 00432131

  1. Lucia Papanetzová: Imaginácie I., II., III.

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  2. Marián Lejava: Dickinson songs

   Silvia Lejava Adamíková (v), Andrea Bálešová (pf)

  3. Lucia Koňakovská: Sólo violončelo 2005

   Michal Sťahel (vc)

  4. Peter Groll: Prasklina

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  5. Karine Sarkisjan: Piesne pre bas a klavír

   Matúš Trávniček (b), Karine Sarkisian (pf)

  6. Boško Milaković: Losing My Religion

   Andrea Mosorjaková (fl), Jozef Eliáš (cl), Ana Krsmanović (ac), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Zuzana Chlpíková (dir.)

 • 2004

  EVGENY IRSHAI: HARD-SHABES

  CD - HEyeRMEarS/DISCORBIE HD CD 008

  1. Jevgenij Iršai: Sny môjho detstva

   Jevgenij Iršai (pf)

  2. Jevgenij Iršai: Nenávisť

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  3. Jevgenij Iršai: In memoriam

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  4. Jevgenij Iršai: Hard Shabes

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf), Katarína Madariová (vc)

  5. Jevgenij Iršai: Ex foedere

   Milan Paľa (vn)

 • 2004

  OMNI TEMPORE

  CD - Hudobný fond SF 0041 2131

  1. Jevgenij Iršai: Sedem reflexií in C

   Jevgenij Iršai (pf)

  2. Jevgenij Iršai: Sonáta pre Edvarda Griega

   Milan Paľa (vn), Jevgenij Iršai (pf)

  3. Jevgenij Iršai: Omni tempore

   Milan Paľa (vn)

  4. Jevgenij Iršai: Musical Remake

   Ján Slávik (vc), Jevgenij Iršai (pf)

  5. Jevgenij Iršai: Concetto rituale

   Boris Lenko (ac)

 • 2000

  SZYMANOWSKI, FOERSTER, BARTÓK

  CD - Forza Music

  1. Karol Szymanowski: Sonáta pre husle a klavír d mol op. 9

   Milan Paľa (vn), Pavol Farkaš (pf)

  2. Josef Bohuslav Foerster: Ballata pre husle a klavír op. 92

   Milan Paľa (vn), Pavol Farkaš (pf)

  3. Béla Bartók: Sonáta pre husle a klavír č. 1

   Milan Paľa (vn), Pavol Farkaš (pf)


 • BÉLA BARTÓK: VIOLIN SONATAS

  CD - Pavlík Records PA 0166-2-131

  1. Béla Bartók: Sonata for violin and piano no. 1 Sz. 75 BB 84

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

  2. Béla Bartók: Sonata for violin and piano no.2 Sz. 76 BB 85

   Milan Paľa (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)

x