• 1982 - 1986

  Konzervatórium v Žilinea (klavír - Dagmar Dubenová)

 • 1987 - 1993

  VŠMU v Bratislave (klavír - Marián Lapšanský), štipendijný pobyt v Banff Centre of the Arts v Kanade

 • 1998 - 2000

  Musikhochschule v nemeckom Lübecku, postgraduálne štúdium koncertného smeru zavŕšené tzv. Konzertexamen (obdoba ašpirantúry), klavír (James Tocco)

 • majstrovské interpretačné kurzy:

  Lazar Berman, Eugen Indjić, Pierre Jasmin

Marcel Štefko sa popri sólistickej činnosti uplatňuje ako komorný partner inštrumentalistov (husle, violončelo, klarinet, pozauna), spevákov, ako aj v komorných združeniach (klavírne triá). Ako sólista a komorný partner sa predstavil na koncertoch a medzinárodných hudobných festivaloch na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku, Kanade a niekoľkokrát v Nemecku. Realizoval nahrávky pre Rozhlas a televíziu Slovenska, Český rozhlas a ORF. Pedagogicky pôsobí na HTF VŠMU.

x