• 1974 – 1980

  Konzervatórium Žilina (klavír – Eva Kudjová)

 • 1980 – 1981

  korepetítorka Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • 1980 – 1985

  VŠMU (zborové dirigovanie – Peter Hradil)

 • 1984

  študijný pobyt na Polyfonickej škole St. Caillata v Paríži, (dirigovanie – Philippe Caillard, dirigentský kurz – Eric Ericson)

 • 1985

  asistentka dirigenta Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1986 – 2003

  zbormajsterka a umelecká vedúca Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1987 – 1988

  korepetítorka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave

 • 1989 – 1990

  zbormajsterka Slovenského filharmonického zboru v Bratislave

 • 1987 – 1999

  zbormajsterka zboru Chorus Salvatoris

 • 2003, 2004

  zbormajsterka Európskej akadémie zborového spevu (Francúzsko)

 • 2004

  korepetítorka Detského baletného štúdia v Bratislave

 • od 2004

  zbormajsterka a umelecká vedúca speváckeho zboru Pressburg Singers

Ako zbormajsterka spolupracovala s dirigentmi: Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák, Pavol Procházka, Zdeněk Košler, Marián Vach, Zdeněk Bílek, Jan Rozehnal, Róbert Stankovský, Nick Strimple, Roger Thirot a i. Účinkovala na festivaloch a koncertoch v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Francúzsku, Chorvátsku, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Turecku, Španielsku a vo Švajčiarsku.

V súčasnosti popri umeleckej činnosti pedagogicky pôsobí na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU. V rokoch 2012 - 2014 bola pedagogičkou na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie v Bratislave-Ružinove.

Je tiež zástupcom Slovenska pre International Young Choir Festival Summa Cum Laude vo Viedni. 

x