• 1990 – 1994

  súkromné štúdium klasickej gitary (p. Grof, D. Kukumbergová)

 • 1993 – 1999

  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky (Ing.)

 • 1994 – 1996

  Letné jazzové dielne na VŠMU a Konzervatóriu v Bratislave (jazzová gitara – M. Jakabčic, F. Correa, S. Počaji)

 • 1995 – 1998

  spoluzakladateľ a vedúci člen skupiny moderného jazzu Jazzva

 • 1995 – 1999

  súkromné štúdium gitary, harmónie, aranžovania (Počaji, Jakabčic)

 • 1996 – 1997

  pedagóg klasickej gitary na ZUŠ Hálkova v Bratislave

 • 1997 – 1998

  štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 • 1997, 1999

  člen jazzového Kvarteta Borka Suchánka

 • 1997

  spolupráca s divadlom PIKI, spolupráca s altistkou Elizabeth Díazovou a skupinou Areíto

 • 1997 – 1998

  člen speváckeho zboru Lúčnica

 • 1998, 2000

  člen New York Mandolin Orchestra

 • 1999

  Charta 77/Soros Foundation (študijno-cestovný grant)

 • 2000 – 2003

  štúdium kompozície na Brooklyn College/CUNY, New York (hlavný odbor: kompozícia – T. León, D. Cohen, B. Speach, počítačová, elektroakustická, filmová hudba – G. Brunner, A. Wolman)

 • 2000

  skladateľská rezidentúra Contempo Ensemble (dir. Tania Leónová), New York

 • 2000 – 2006

  spoluzakladateľ a vedúci člen zoskupenia Escoto & Simon Ensemble, New York

 • 2001

  Brooklyn College Fellowship, Department of TV/Radio, New York

 • 2001 – 2003

  súkromné konzultácie v štúdiu kompozície (N. Creshevsky)

 • 2001 – 2003

  skladateľské semináre v New Yorku (J. Corrigliano, D. Zicarelli, P. Oliveros, D.Bermel, N. Rorem a i.) a špecializované semináre na American Music Center

 • 2001

  umelecký vedúci a skladateľská rezidentúra BTY Orchestra v New Yorku

 • 2001

  člen zoskupenia Nova Mundi v New Yorku

 • 2002

  zakladateľ a umelecký vedúci združenia konverzačnej hudby ConversClub a zoskupenia Convers Ensemble v New Yorku

 • 2003

  člen Brooklyn College Electro-Acoustic Ensemblue (dir. G. Brunner)

 • 2003 – 2004

  postgraduálny certifikát – Performance and Interactive Media Arts, Brooklyn College, New York (špecializácia na performance, interaktívne umenie a elektronické mediá – M.Rogala, J. Jannone, L. Scarlatos, R. Kiel)

 • od 2004

  univerzitný pedagóg na Pratt Institute New York, Department of Film, Video and Animation (kompozícia, elektronická hudba, zvukový dizajn a hudobná produkcia pre film, video a animáciu)

 

 

x