• 1930 – 1938

  Štátne reálne gymnázium v Bratislave, od chlapčenských rokov člen speváckeho zboru Tatran

 • od 1938

  štúdium hry na klavíri (prof. B. Jelínek) a súčasne štúdium práva (ukončenie v 1943 doktorátom)

 • 1955 – 1958

  VŠMU (zborové dirigovanie – Ján Strelec, Juraj Haluzický)

 • 1946 – 1951

  dirigent speváckeho zboru Tatran

 • 1951 – 1983

  umelecká činnosť v súbore Lúčnica (dirigent a umelecký vedúci speváckeho zboru, v 1956 – 1978 aj umelecký riaditeľ Lúčnice)

 • 1982 – 1985

  hlavný zbormajster Slovenského filharmonického zboru

 • od 1985

  hlavný zbormajster SĽUKu

 • 1972 – 1974

  a 1978 – 1982 vedúci tajomník ZSS

 • 1976 – 1978

  externý pedagóg zborového spevu a zborového dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave

Okrem speváckych zborov Lúčnice a SFZ umelecky spolupracoval s mnohými ďalšími speváckymi zbormi ako Ľudový spevokol učiteľov Slovenska v Žiline, Miešaný zbor bratislavských učiteľov pri Pedagogickom ústave mesta Bratislavy, SZ Technik a i.

Významná je jeho metodická, publikačná a organizátorská činnosť, viedol poradné orgány pre spevácke zbory v Československu a v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval domácich i zahraničných súťaží speváckych zborov ako člen poroty.

x