• 1931 – 1937

  Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (spev – Josef Egem)

 • 1936 – 1938

  pedagogička spevu a klavíra na Hudobnej škole v Žiline

 • 1939 – 1945

  súkromné štúdium spevu u Gusty Krafft-Bellovej

 • 1939 – 1970

  sólistka Opery SND

 • 1968 – 1991

  pedagogička na Konzervatóriu v Žiline

Dita Gabajová sa od začiatku kariéry uplatňovala v náročných speváckych úlohách, pričom jej azda najobľúbenejšou postavou bola Dulcinea v Massenetovej opere Don Quijote. Vystupovala aj ako koncertná speváčka a v bratislavskom rozhlase nahrala mnohé operné árie. Venovala sa aj prekladateľstvu, prekladala libretá opier z českého jazyka a tiež piesne nemeckých a anglických skladateľov.

Po skončení aktívnej umeleckej činnosti pôsobila pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline.

x