• 1978 – 1982

  ĽŠU Bánovce nad Bebravou (otec Ján Mešina)

 • 1982 – 1986

  Konzervatórium v Bratislave (fagot – Antoni Sawicz)

 • 1986 – 1990

  VŠMU Bratislava (Ján Martanovič)

 • 1985

  prvý fagotista v inštrumentálnom súbore Komornej opery SF i v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave

 • 1990 - 1992

  prvý fagotista v Symfonickom orchestri Slovenského rozhalsu

 • od 1992

  prvý fagotista Slovenskej filharmónie

 • od 1990

  asistent a od 2005 pedagóg fagotovej hry na VŠMU

Sólisticky účinkoval s poprednými slovenskými orchestrami (SF, SKO Bohdana Warchala, SOSRo, ŠKO, ŠF Košice) a ako orchestrálny hráč pôsobil v Tonkünstlerorchester Wien, pravidelne spolupracuje s Hoffburg Mozart Orchester i s viacerými viedenskými komornými ansámblami.

Je vyhľadávaným komorným hráčom, členom Filharmonického dychového tria, Dychového okteta a súboru Istropolis Quintetu. V 1984 – 1989 ako člen Istropolis Quintetu získal viaceré ocenenia na interpretačných súťažiach komorných telies v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici a v Prahe.

 „Roman Mešina je vynikajúcim hudobníkom s brilantnou technikou a mimoriadnou schopnosťou spolupracovať pri dotváraní koncepcie výstavby každého interpretovaného diela.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratilsva 2005, s. 128.)

x