• 1954 – 1959

  Konzervatórium v Košiciach (klavír – Mária Mašíková-Hemerková)

 • 1959 – 1963

  VŠMU (klavír – Rudolf Macudziński)

 • 1968 – 1971

  ašpirantúra na VŠMU (klavír – Rudolf Macudziński)

 • 1966 – 1967

  Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Viedeň

 • od 1970

  hráč continua a sólový čembalista Slovenského komorného orchestra

Alexander Cattarino spoluúčinkoval so Slovenskou filharmóniou, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Weimarským komorným orchestrom, Gottwaldovskou filharmóniou pod taktovkou dirigentov ako Ľudovít Rajter, Bystrík Režucha, Friedemann Bätzel, Francesco Mander. Umelecky spolupracoval so speváčkami Martou Nitranovou a Magdalénou Hajóssyovou, s inštrumentalistami Vladislavom Brunnerom (fl), Bohdanom Warchalom, Jozefom Kopelmanom, Annou a Quidom Hölblingovcami (vn), s Jurajom Alexandrom a s dcérou Carmelou Cattarino (vc).

 

„Kritiky popri imponujúcich technických parametroch vyzdvihovali osobitosť, nápaditosť a sugestivitu Cattarinovho prejavu, ktorými neraz podnietil konfrontáciu svojich výkonov s konvenčnými interpretačnými koncepciami.“ (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 22)

x