• 1964 – 1968

  Konzervatórium v Žiline (klavír), súčasne asistent zbormajstra Antona Kálaya v Žilinskom miešanom zbore a dirigent detského zboru

 • 1968 – 1973

  VŠMU (zborové dirigovanie – Ján Strelec, Juraj Haluzický)

 • od 1969

  asistent Štefana Klimu v speváckom zbore Lúčnice (1971 – 1975 druhý dirigent)

 • 1973 – 1985

  dirigent SZ Technik

 • 1975 – 1985

  dirigent a zbormajster SĽUKu

 • 1990 – 1995

  hudobný šéf SĽUKu

 • od 1987

  umelecký vedúci a dirigent SZ Kysuca v Čadci

 • 1996 – 2007

  vedenie SZ Nitria

 • od 2004

  zbormajster SZ Technik Akademik

 • 1985 – 1990

  hlavný zbormajster Slovenského filharmonického zboru

 • od 2007

  hlavný zbormajster Opery SND

 • 1980 – 1998

  pedagóg na Katedre skladby a dirigovania HF VŠMU

 • 1995 – 2006

  pedagóg na Konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch

 • od 1997

  hosťujúci docent na AU v Banskej Bystrici

 • 2004 – 2007

  pedagóg na Katedre hudby UKF v Nitre

Ako zbormajster jednotlivých umeleckých telies spolupracoval s poprednými dirigentmi a sólistami a získal rad domácich i zahraničných ocenení. Inicioval a premiéroval mnohé diela pôvodnej slovenskej zborovej tvorby, účinkoval na koncertoch po celej Európe, ale aj v Južnej Kórei, Maroku a v Brazílii. Realizoval množstvo nahrávok na všetky typy nosičov, pre rozhlas a televíziu. Venuje sa aj kompozičnej činnosti - najmä komorná hudba, zborová tvorba, úpravy ľudových piesní a oblasť sakrálnej hudby.

x