• 1945

  vedúci amatérskej skupiny v Myjave

 • 1946 – 1951

  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 • od 1951

  člen swingového orchestra Kolektív 51 

 • 1952

  líder Orchestra Jána Siváčka; pravidelné hrania v kaviarni Reduta

 • 1953 – 1956

  vedúci oddelenia zábavnej hudby (Hudobná a artistická ústredňa v Bratislave)

 • 1959 – 1965

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave (externé štúdium kompozície - A. Moyzes)

 • 1964 – 1969

  tajomník Komisie pre malé hudobné formy Zväzu slovenských skladateľov

 • 1966 – 1970

  zakladateľ (a riaditeľ) festivalu Bratislavská lýra

 • 1966 – 1973

  ocenenia na festivaloch a súťažiach (Pieseň Majstra Pavla; Orfeus a Eurydika; Milenci z Verony; Múdry pán Andersen a i.)

 • 1968 – 1970

  veceprezident FIDOF (Fédération Internationale des Organisations de Festivals)

 • 1971 – 1972

  zástupca riaditeľa Opus-u

 • od 1972

  umelec v slobodnom povolaní

 • 1983 – 1987

  externý pedagóg histórie jazzu, rocku a populárnej hudby na Katedre hudobnej skladby a dirigovania na VŠMU v Bratislave

 • od 1984

  pedagóg na Katedre filmovej a televíznej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave

 • 1985 – 1987

  pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

x