• 1964

    Súťaž tvorivosti mládeže

    1. miesto (s Bratislavským štúdiom)

x