• 1956 – 1957

  Vysoká škola lesnícko-drevárska

 • 1958 – 1962

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda); Vysoká škola pedagogická v Bratislave

 • 1958 – 1963

  člen orchestrov Jána Siváčka a Jaroslava Laifera

 • 1962 – 1964

  člen Bratislavského štúdia (účasť na Súťaži tvorivosti mládeže v Ostrave 1962, 1964)

 • 1963

  líder hardbopového kvinteta (účasť na celoštátnej súťaži v Písku - 1. miesto); príležitostná spolupráca s Triom Ladislava Gerhardta (nahrávky pre Slovenský rozhlas v Bratislave)

 • 1964

  člen Kvarteta Pavla Polanského (účasť na Medzinárodnom jazzovom festivale v Prahe)  

 • 1965

  nahrávanie hudby k filmu Artisti (réžia Dušan Hanák) s Ladislavom Gerhardtom

 • 1965 – 1969

  člen tanečného orchestra Braňa Hronca, Juraja Velčovského a Gustava Offermanna

 • 1970

  člen Tanečného orchestra československého rozhlasu v Bratislave

x