• od 1932

  súkromné štúdium hry na klavíri u A. Mohapela a u M. Dobrovitsovej

 • od 1936

  pokračovanie štúdia v Banskej Bystrici popri nižších triedach gymnázia u Stolmannovej a M. Gleimannovej

 • 1940 - 1947

  Konzervatórium v Bratislave (klavír - E. Križan)

 • 1947 - 1950

  Konzervatórium v Bratislave (organ - E. Rigler-Skalický)

 • 1950 - 1954

  VŠMU (organ - E. Rigler-Skalický)

 • 1947 - 1952

  pedagogické pôsobenie na Hudobnej škole v Bratislave

 • od 1952

  pedagogička organovej hry na Konzervatóriu v Bratislave

 •  

Irma Skuhrová sa do slovenského hudobného života zapísala predovšetkým ako popredná pedgogička organovej hy. Ako koncertná umelkyňa účinkovala na Slovensku, v Čechách, Nemecku a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Súčasťou jej repertoáru (s dielami od 16. storočia až po súčasnosť, vrátane diel slovenských skladateľov a ich niekoľkých premiér) bolo aj kompletné organové dielo Štefana Németha-Šamorínskeho. Interpretačné umenie Irmy Skuhrovej zachytáva niekoľko nahrávok realizovaných pre Slovenský rozhlas.

„Profesorku Irmu Skuhrovú nebolo na koncertnom pódiu vídať často. Ale ak dostala možnosť vystúpiť na recitáloch v Slovenskej filharmónii, v sieni Bratislavského hradu, v Slovenskom rozhlase, na pódiách v Žiline, v Košiciach, prípadne v niektorých slovenských chrámoch (na podujatiach medzinárodného festivalu Slovenské historické organy), jej výkon vždy korunovala dôslednosť. Za organom bola precízna a suverénna. Vždy perfektne pripravená. V tomto duchu a zmysle viedla aj svojich žiakov.“ /Čárska, Etela: Spomienka ... Irma Skuhrová. In: Hudobný život 2005/9 - 10, s. 5/.

Pedagogickej práci sa venovala najskôr na Hudobnej škole v Bratislave a od roku 1952 nepretržite na Konzervatóriu v Bratislave. Z jej organovej triedy vzišiel rad popredných organistov - tak koncertných umelcov ako aj pedagógov. Patria k nim napr. Ivan Sokol, Boris Turza, Eva Kamrlová, Erika Hahnová, Róbert Grác, Ján Vladimír Michalko, Imrich Szabó, Katarína Hanzelová, Zuzana Janáčková a ď.

 

x