• 1995 – 2001

  Konzervatórium v Bratislave (bicie nástroje – Ondrej Štefaňár)

 • 2003 – 2006

  JAMU v Brne (Martin Opršál, Pavel Šumpík), počas štúdia na JAMU viaceré samostatné vystúpenia na Slovensku i v Čechách

 • 2004

  kurzy hry na marimbe pod vedením marimbovej virtuózky Katarzyny Myckyovej (JAMU v Brne)

 • 1999

  účinkovanie na festivale Melos-Étos v umeleckej spolupráci s americkou perkusionistkou Amy Lynn Barberovou

 • 2000/2001

  člen skupiny bicích nástrojov SOSRo

 • od 2001

  tympanista v orchestri Cappella Istropolitana, ďalej v rôznych zoskupeniach: Fórum mladých talentov (2004), Medzinárodný festival Ostravský buben, Percussion ensemble JAMU, Percussion ensemble Stuttgart, Melos-Étos Ensemble, Orchester Opery SND

 • od septembra 2008

  prvý tympanista a vedúci skupiny orchestra Slovenskej filharmónie

 • -

  pedagóg hry na bicích nástrojoch na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

„Patrí k talentovaným a výborne pripraveným interpretom, ktorí môžu zasiahnuť do rozvoja jedného z najperspektívnejších odborov súčasnej hudby – hry na bicích nástrojoch a jej širšieho uplatnenia na koncertných pódiách na Slovensku i v zahraničí. Jeho obľúbeným hudobným nástrojom je marimba, ktorá je v posledných rokoch čoraz populárnejšia hlavne v sólovej hre.“ (In: Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 115-116.)

x