• 1988, 1990

    Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

    dvakrát 1. cena

x