• 1970 – 1977

  Konzervatórium v Bratislave (lesný roh – Zdeněk Zatloukal, Ján Budzák)

 • 1977 – 1981

  VŠMU (Ján Budzák)

 • 1999 – 2005

  VŠMU, doktorandské štúdium (Ján Budzák)

 • 1977

  účinkovanie v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu

 • 1978

  účinkovanie orchestri Opery SND

 • od 1979

  do súčasnosti člen Slovenskej filharmónie

 • 1983/1984

  člen Symfonického orchestra Baghdad

 • 1999

  hlavný usporiadateľ 1. slovenskej interpretačnej súťaže v hre na lesnom rohu

 • od 2000

  viceprezident Únie profesionálnych hudobníkov Slovenska

Popri umeleckej práci v Slovenskej filharmónii príležitostne pôsobí aj v ŠF Košice, v Českom národnom symfonickom orchestri, kde príležitostná spolupráca trvá do súčasnosti. Pravidelne účinkuje vo viacerých komorných orchestroch a súboroch, príležitostne aj ako ich sólista: SKO Bohdana Warchala, ŠKO Žilina, Bratislavská komorná harmónia, kvarteto Corni di Bratislava.

Je spoluorganizátor interpretačných kurzov pre lesný roh a iné plechové nástroje (napr. kurzy Radovana Vlatkoviča, sólistu a pedagóga v Salzburgu a kurzy Dale Clevengera, pedagóga a prvého hráča na lesnom rohu Chicago Symphony Orchestra) a tiež spoluzakladateľ a predseda Slovenskej hornistickej spoločnosti.

x