• 1984 – 1988

  Vojenská hudobná škola Víta Nejedlého (Karel Waldhausser, Pavel Kuczmann)

 • 1989 – 1991

  Konzervatórium v Bratislave (Emil Culinka)

 • 2001 – 2005

  VŠMU (Jaroslav Peterský, Emil Culinka, Jozef Gašparovič)

 • 1988 – 1991

  člen ÚHMV a ŽP (Ústredná hudba Ministerstva vnútra a životného prostredia)

 • 1993 – 2000

  člen orchestra Opery SND

 • od 2001

  hráč na tube v Slovenskej filharmónii

 • od 1998

  pedagóg hry na tube na Konzervatóriu v Bratislave

Nikolaj Kanišák je člen dychového kvinteta Slovak Brass Quintet (+ Rastislav Suchan, tr, Ľubomír Kamenský, tr, Roman Bielik, cr, Albert Hrubovčák, tu). Spolupracoval najmä s domácimi telesami (Bratislava Hot Serenaders, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v Bratislave a i.).

"Nikolaj Kanišák suverénne ovláda svoj ojedinelý nástroj. „... nanajvýš imponujúca bola samozrejmá ľahkosť, s akou sólista dokázal formulovať fabule trojčasťovej skladby... Kanišákov tón bol okrúhly, lesklý, ohybný... pre svoju hráčsku kultúru, hudobnú inteligenciu a senzitívnosť si zasluhuje obdiv.“ (Lýdia Dohnalová, Hudobný život 2004/5, s. 12.)

x