• 1985 - 1989

  Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave

 • 1989 - 1990

  technik Pozemných stavieb Trnava

 • 1991 - 1994

  Konzervatórium v Bratislave (organ - Imrich Szabó)

 • 1994 - 1995

  Diecézne konzervatórium vo Viedni (organ - Wilhelm Lindner, cirkevná hudba)

 • 1995 - 2000

  VŠMU v Bratislave (organ - Ivan Sokol, cirkevná hudba)

 • 2001

  súkromné štúdium organa u Johanna Trummera

 • 2000 - 2002

  šéfredaktor časopisu o duchovnej hudbe Adoramus Te

 • 1985 - 1991

  organista Františkánskeho kostola v Trnave

 • 1991 - 1995

  organista Dómu sv. Martina v Bratislave

 • 1998 - 2000

  organista Jezuitského kostola v Bratislave

 • 2006 - 2007

  organista Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave a diecézny hudobník Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy

 • 2006 - 2007

  koordinátor stavby organa pre Dóm sv. Martina v Bratislave

 • 2008 – 2011

  doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku (titul PhD.)

 • 2009

  koordinátor odbornej komisie pre stavbu nového organa v Slovenskej filharmónii

 • 2014 – 2016

  Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Stanislav Šurin spoluúčinkoval so Slovenskou filharmóniou pod vedením Ondreja Lenárda, Rastislava Štúra (Suchoňova Symfonická fantázia na B-A-C-H), Jana Rozehnala a Eberharda Klokeho. Umelecky spolupracuje s Blankou Juhaňákovou, so Slovenským filharmonickým zborom, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu Bratislava, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, súborom Solamente naturali, Štátnym komorným orchestrom Žilina i s trnavskými zbormi Tirnavia (dir. Andrej Rapant) a Musica vocalis (dir. Branislav Kostka). Medzi jeho komorných partnerov patrí Miloš Valent, vn, Vladimír Jaško, Rastislav Suchan, Marek Bielik, tr, Juraj Mitošinka, tn, Jana Pastorková, Hilda Gulyásová, s, Petra Noskaiová, Anna Einarsonová, ms. Premiérovo uviedol Glagolskú omšu L. Janáčka na Taiwane s Taipejským národným orchestrom (2000). Realizoval sólové organové recitály v mnohých krajinách Európy (Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Taliansko, Maďarsko, Juhoslávia, Nemecko, Írsko, Anglicko) a Ameriky (USA, Mexiko, Kanada).

Venuje sa aj kompozícii. Je autorom Trnavskej omše, viacerých skladieb na duchovné a liturgické texty. Zhudobnil viaceré básne francúzskych a slovenských autorov (Paul Verlein, Guillaume Appolinaire, Miroslav Válek).

Významná je aj jeho organizačná činnosť. Je zakladateľ a predseda Bachovej spoločnosti na Slovensku (2000), zakladateľ a dramaturg festivalov Trnavské organové dni (od 1996), Organové dni v Piešťanoch (od 1999), Musica Sacra Skalica (od 2006), Hudba v Trnavskej katedrále (2006 – 2007) a Laudatio organi (od 2009). Organizuje vedecké konferencie so zameraním na problematiku duchovnej hudby, výskumu a údržby historických organov, inicioval a koordinoval stavby nových organov (napr. Slovenská filharmónia, Katedrála sv. Martina v Bratislave, Bazilika sv. Mikuláša v Trnave, Kostol v Dolnom Kubíne, Katedrála sv. Emeráme v Nitre, Farský kostol v Skalici, Evanjelický kostol v Nitre).

x