• 1990 — 1996

  Konzervatórium v Bratislave (violončelo – Karol Filipovič)

 • 1996 — 2001

  VŠMU (Jozef Podhoranský, Ján Slávik)

 • 1995 – 1997

  interpretačné kurzy, sólové violončelo (Daniel Shafran, Arto Noras, Wolfgang Herzer a Daniel Weis)

 • 1999

  kurz komornej hudby (Daniel String kvartet, Levon Chilingrian)

 • 2000

  kurz orchestrálnej hry (Orchester institut Attergau, Viedenskí filharmonici)

V sezóne 2000/2001 bol členom Slovenskej filharmónie a v období rokov 2000 – 2004 pôsobil ako sólový violončelista v Cappelle Istropolitane. Spolupracoval s orchestrami Symfonia Warsovia, Litovský komorný orchester a Virtuosi di Praga.

Umelecká spolupráca: s Komornými sólistami Bratislava (od roku 1997), Solisten Europeen Luxemburg (od 2002), je členom komorného orchestra Camerata Bregenz (od roku 2005). Ako sólista účinkoval takmer vo všetkých európskych metropolách a v Japonsku, predstavil sa na viacerých hudobných festivaloch doma (Melos-Étos, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Medzinárodný jesenný festival umenia v Banskej Bystrici) i v zahraničí (Schleswig-Holstein Musik Festival, festivaly vo viacerých španielskych mestách, v Maroku a Portugalsku). Bohaté sú jeho aktivity v oblasti komornej hudby. Jeho umeleckými partnermi boli o. i. violončelisti Arto Noras, Raphaёl Perraud, Boris Barac, ďalej Bernoit Fromanger – fl, Sun-Jung Park – pf, tanečnica Nina Corti. Je členom Karinovho tria (+ Ján Timčák – vn, Tomáš Nemec – pf) a od roku 2002 členom súboru Trio Talich (+Marie-Pierre Vendôme – vn, Jan Talich – vl). Od roku 2006 spolupracuje s francúzskym kvartetom Joachim-Quartett. S Jozefom Podhoranským, Eugenom Prochácom a Jánom Slávikom účinkuje vo violončelovom kvartete Celissimo.

Boris Bohó je v súčasnosti koncertným majstrom a vedúcim skupiny violončiel orchestra Slovenskej filharmónie.

x