2024

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Filmová hudba ovládla Redutu

Blog SME, 2024

2020

BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

Do tretice komorne

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

2016

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

2015

PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Komorný súboj s veternými mlynmi

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 8

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 3

2013

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

2011

KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 6

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5

2006

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 14 – 15

2006

-bm-: Karinovo klavírne trio

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 1, s. 22

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: O inom zázraku v Redute

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2024

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Filmová hudba ovládla Redutu

  Blog SME, 2024

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2015

  PLATZNER, Alexander: Bratislavské hudobné slávnosti 2015. Komorný súboj s veternými mlynmi

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 8

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 3, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci : Nedeľné matiné

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 8

 • 2011

  KUBANDOVÁ, Janka: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 6

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: FACES piano trio v Slovenskom rozhlase

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5

 • 2006

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 7 – 8, s. 14 – 15

 • 2006

  -bm-: Karinovo klavírne trio

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 1, s. 22

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: O inom zázraku v Redute

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 7, s. 4

x