• - VŠMU v Bratislave (spev – Anna Korínska)

  • - Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (odbor Pieseň – oratórium)

  • 1976 účasť na majstrovskom interpretačnom kurze spoločne s klaviristom Miloslavom Starostom, Mozarteum v Salzburgu (Paul von Schilhawski)

  • 1971 – 2009 pedagogička na VŠMU (20 rokov ako vedúca Katedry spevu)

Bohatá a úspešná činnosť tejto koncertnej umelkyne doma i v zahraničí sa spája s umeleckou spoluprácou s viacerými dirigentskými osobnosťami (Kurt Masur, Libor Pešek, Zdeněk Košler, Kirill Kondrašin, Ladislav Slovák, Ondrej Lenárd, Ľudovít Rajter a i.). V oblasti komornej tvorby je to dlhodobá spolupráca s klaviristom Miloslavom Starostom.

Premiérovo uviedla viacero významných diel slovenských skladateľov, nahrávala pre Československý rozhlas, OPUS, ORF.

Ako uznávaná vokálna pedagogička vychovala okolo 30 absolventov, ku ktorým patria o. i. Peter Mikuláš, Ľubica Rybárska, Jolana Fogašová, Jana Pastorková, Adriana Kučerová, Helena Becse-Szabó, Juraj Peter, Katarína Michaelli, Eva Šušková a ďalší.

x