• 1936 – 1937

  organový kurz pri Mestskej hudobnej škole

 • od 1937

  choralista a organista bratislavského Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein)

 • 1938 – 1943

  Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (organ – A. Ledvina, Š. Németh-Šamorínsky, J. Weber)

 • 1943 – 1946

  Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (dirigovanie – J. Vincourek, K. Schimpl)

 • 1948 – 1953

  dirigent profesionálneho telesa Miešaný zbor Československého rozhlasu v Bratislave (neskôr Slovenský filharmonický zbor)

 • 1949 – 1953

  VŠMU (dirigovanie – Václav Talich)

 • 1954 – 1955

  študijný pobyt u Jevgenija Mravinského, šéfdirigenta Leningradskej filharmónie (1955 jeho asistent)

 • 1955

  dirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1956 – 1961

  šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1959

  druhý dirigent Českej filharmónie (popri Karlovi Ančerlovi) na trojmesačnom turné v USA, Austrálii, Novom Zélande, Japonsku, Číne

 • 1959 – 1970

  Zväz slovenských skladateľov (1961 – 1963 predseda sekcie koncertných umelcov, 1959 – 1963 a 1967 – 1969 člen výboru a predsedníctva, 1969 – 1970 podpredseda ZSS)Indii a bývalom Sovietskom zväze

 • 1961 – 1981

  šéfdirigent a 1961 – 1968 súčasne umelecký riaditeľ Slovenskej filharmónie

 • 1965, 1973

  šéfdirigent BBC orchestra Austrálskeho rozhlasu v Adelaide

 • 1967

  turné s Českou filharmóniou v USA a Kanade

 • 1972 – 1975

  šéfdirigent Symfonického orchestra hl. mesta Prahy FOK (ako prvý slovenský dirigent zastávajúci post šéfdirigenta českého telesa)

 • od 1976

  pedagóg dirigovania na VŠMU (od 1978 profesor)

 • 1983 – 1985

  šéfdirigent Štátnej filharmónie Košice

 • od 1992

  člen Slovenskej hudobnej rady a člen festivalových výborov Bratislavských hudobných slávností, Pražskej jari a iných odborných výberových komisií a porôt

x