• FF UK v Bratislave (hudobná veda)

  • 1971 – 1992

    editorka a redaktorka v Čs. hudobnom vydavateľstve OPUS (1987 – 1989 šéfredaktorka), neskôr vo vydavateľstve Rádio Bratislava

Venovala sa publicistickej činnosti: reflexia festivalov (Interpódium, Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, Dni gitarovej hudby, Kultúrne leto v Bratislave, Medzinárodný gitarový festival Johanna Kaspara Mertza, Bratislavské hudobné slávnosti, Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline; zahraničné festivaly), koncertných cyklov (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), recitálov (operný spev, flautový, gitarový, violončelový), rozhovory s koncertnými umelcami a skladateľmi (Peter Toperczer – klavír, gitarové duo Jozef Zsapka, Dagmar Zsapková, Víťazoslav Kubička), odborné poznámky k CD, gramoplatniam (napr. tvorba slovenských skladateľov, Chamber Music 1, Chamber Music 2).
Nezanedbateľná je jej editorská činnosť vo vydavateľstve OPUS a vydavateľstve Rádio Bratislava.

x