• -

    Cirkevné konzervatórium, neskôr Štátne konzervatórium v Bratislave (spev - Dagmar Podkamenská-Bezačinská)

  • -

    VŠMU (Dagmar Podkamenská-Bezačinská)

Matúš Trávniček už v rámci operného štúdia na VŠMU naštudoval postavu Sarastra v Mozartovej Čarovnej flaute. V súčasnosti je členom Slovenského filharmonického zboru, ale pravidelne účinkuje aj ako sólista pri uvádzaní vokálno-inštrumentálnych diel za spolupráce popredných orchestrov (Slovenská filharmónia, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala ...), zborových telies (Slovenský filharmonický zbor, pezinský chrámový zbor Ad Una Corda ...) a dirigentov (James Judd ...). V roku 2018 účinkoval o. i. v oratóriu Paulus Felixa Mendelssohna Bartholdyho a v oratóriu Ludwiga van Beethovena Kristus na hore olivovej.

Ako sólista spolupracoval so súbormi starej hudby Solamente naturali, Musica Florea, so združením mladých slovenských skladateľov SOOZVUK, súborom ALEA a ďalšími komornými zoskupeniami.

Okrem spevu sa venuje aj hre na violončelo.

 

x