• 2008

  Zlatá nota, ocenenie Slovenskej sporiteľne

  za rok 2007

 • 1996

  Národná husľová súťaž o Cenu Karola Dobiáša v Bratislave

  2. cena

 • 1990

  Medzinárodná husľová súťaž Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí (CZ)

  2. miesto

 • 1986, 1987

  Melódie priateľstva

  1. miesto

x